Σχετικά με εμάς

Ο Αθλητικός Σύλλογος «Αλκίμαχος Ζακύνθου» είναι ένα μη κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο το οποίο γεννήθηκε - ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο, μέσα από την αγάπη για τον αθλητισμό μιας χούφτας ανθρώπων. Μετά από πολλές δυσκολίες και κόπο, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και ο «Α.Σ. Αλκίμαχος» πήρε σάρκα και οστά.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

Οι σκοποί του συλλόγου είναι:

 • Η επιδίωξη της αγωνιστικής, της γυµναστικής δραστηριότητας γενικώς και της σωµατικής άσκησης δια των ολυµπιακών και µη αθληµάτων. Η επιδίωξη της αγωνιστικής, της γυµναστικής δραστηριότητας γενικώς και της σωµατικής άσκησης δια των ολυµπιακών και µη αθληµάτων.
 • Η συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συµµετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
 • Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισµού στο πλαίσιο του φιλάθλου πνεύµατος και των κανόνων που απορρέουν από την Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή.
 • Η διάδοση των αθλητικών ιδεωδών και γενικώς των πολιτιστικών αξιών της καθηµερινής ζωής.
 • Η δηµιουργία ενός αυτόνοµου φορέα διαλόγου, έκφρασης, ενηµέρωσης και δηµιουργικής δράσης των µελών του για τα αθλητικά δρώµενα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Η διάδοση του ευ αγωνίζεσθαι και η καταπολέµηση συµπεριφορών που δεν συµβιβάζονται µε την πολιτιστική φύση του αθλητισµού, όπως κυρίως της βίας, του ρατσισµού και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, µέσω της διαρκούς επιµόρφωσης των µελών του και της ανάπτυξης πνεύµατος ευθύνης και αλληλεγγύης µεταξύ τους.
 • Η παραγωγή κοινωνικού έργου και η ανάπτυξη καλών σχέσεων µε αντίστοιχα σωµατεία και µέλη αυτών που θα δηµιουργηθούν ή έχουν ήδη δηµιουργηθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, µέσω µιας διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων τόσο για επίλυση κοινών προβληµάτων όσο και για υλοποίηση κοινών στόχων.
 • Η δημιουργία αθλητικών ομάδων που θα συμμετέχουν και θα εκπροσωπούν το σωματείο σε φιλικούς και επίσημους αγώνες των εθνικών αλλά και διεθνών πρωταθλημάτων διαφόρων κατηγοριών.

Την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών του επιδιώκει το σωµατείο µε διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Με την επιδίωξη δημιουργίας και λειτουργίας αθλητικών τμημάτων του Ολυμπιακού αθλήματος TAE KWON DO (WTF), καθώς και άλλων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων και γενικά Αθλοπαιδιών
 • Με την οργάνωση γυμναστικών και αγωνιστικών χώρων και τον εξοπλισμό τους με τα αναγκαία μέσα και όργανα.
 • Με την διοργάνωση σχετικών µε τους σκοπούς του εκδηλώσεων όπως επιµορφωτικών σεµιναρίων, ομιλιών και άλλου είδους πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (εορτών, κατασκηνώσεων, εκδρομών κτλ) για αθλητικού ενδιαφέροντος θέµατα.
 • Με την συνεργασία του µε αντίστοιχα σωµατεία, Ομοσπονδίες, ενώσεις και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και µε µορφωτικά ιδρύµατα και λοιπούς οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προαγωγής των ιδεωδών του αθλητισµού.
 • Με την έκδοση κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών.

 

Δείτε την Κτηριακή Υποδομή του Συλλόγου.